Crkva sv. Roka ili sv. Jelene

U samom centru Šepurine, kraj obale, nalazi se crkva sv. Roka ili sv. Jelene

U samom centru Šepurine, kraj obale, nalazi se crkva sv. Roka ili sv. Jelene, izgrađena i posvećena 1620. godine.U unutrašnjosti crkve, ističe se drveni oltar sv. Roka, bogato ukrašen baroknim ornamentima.