Na brijegu iznad sela sagrađena je crkva Velike Gospe 1878. godine.

Na brijegu iznad sela sagrađena je crkva Velike Gospe 1878. godine. Na glavnom pročelju je natpis: Hoc templum aedifigatum A. D. 1878. Crkva je restaurirana u dva navrata, 1898. i 1938. godine.