Crkvine - arheološki lokalitet

Crkvine su arheološki lokalitet na području Parka prirode Vransko jezero

Crkvine su arheološki lokalitet na području Parka prirode Vransko jezero na kojemu su pronađene iskopine crkve Sv. Marije (oko 800.te godine za vrijeme kneza Branimira). Lokalitet se nalazi uz cestu koja void od Pakoštana prema Vrani.