Stari grad Vrana (Gradina)

Srednjovjekovna je to utvrda, ostaci starog grada Vrane

Srednjovjekovna je to utvrda, ostaci starog grada Vrane, koja je od 11. do 14. st. bila sjedište velike crkvene i svjetovne moći pa se u njoj čuvala hrvatska kraljevska kruna i ostale dragocjenosti. Lokalitet se nalazi u blizini Maškovića hana. Posjet Gradini omogućit će vam da postanete, bar na trenutak dio prošlosti na ostatcima gotičke crkve svete Katarine i glavne obrambene kule ove utvrde.