Crkvica Sv. Martina, groblje, ostaci rimskih građevina i solane

Crkva je vjerojatno sagrađena s istom namjerom kao i Crkva Svetog Jurja u polju (XV. ili XVI.).

Crkva je vjerojatno sagrađena s istom namjerom kao i Crkva Svetog Jurja u polju (XV. ili XVI.). Arheološka pripremna ispitivanja cijelog područja današnje Općine Pirovac rezultirala su otkrivanjem brojnih lokaliteta iz različitih razdoblja ljudske povijesti, međutim malo je tih istraživanja ostvareno do kraja. Ipak, sa sigurnošću se može tvrditi da su na samom kraju Pirovačkog zaljeva pronađeni u moru stupovi koji svjedoče o postojanju rimske solane i njezinih pratećih objekata, što pored znamenitog maslinarstva i vinogradarstva ovoga kraja svjedoči i o višetisućljetnoj organiziranoj privrednoj djelatnosti na tome području. Također, pred pola stoljeća, znanstvenici su otkrili izuzetnu ljekovitost blata koje se tu nalazi, što u budućnosti otvara mogućnosti novih oblika zdravstvenog turizma. Također, na sjevero-istočnoj strani crkvice nalaze se grobovi sa uklesanim znakovljem koje svjedoči da su tu pokopani vitezovi.