Ljetnikovac Maškovića Han

Han Jusufa Maškovića, građen kao ljetnikovac i rezidencija zapovjednika turske vojske

Han Jusufa Maškovića, građen kao ljetnikovac i rezidencija zapovjednika turske vojske,najveći je spomenik turskoga graditeljstva u Hrvatskoj i najzapadnija građevina osmanlijske arhitekture na tlu nekadašnjeg turskog carstva. Sredstvima Europske unije han je obnovljen pa danas ispunjava prvotnu namjenu (14 soba, 2 apartmana, recepcija, restoran, suvenirnica, upravna zgrada, muzej, čak i 1 wellness…).