Crkva Sv. Franje Asiškog

Predivan barokni zvonik crkve Sv. Frane Asiškog vidjet ćete već s prilazne ceste prema mjestu Betini.

Predivan barokni zvonik crkve Sv. Frane Asiškog vidjet ćete već s prilazne ceste prema mjestu Betini. Iznad centra tog mjesta, na vrhu brdašca smjestila se ova crkva 1601. godine, a prepoznatljivi zvonik izgradio je 1752. godine šibenski graditelj Ivan Skoko. Današnja crkva sv. Frane trobrodna je građevina sa sedam oltara i jedini je sakralni objekt na otoku Murteru koji se nalazi pod zaštitom državnog zavoda za kulturu. Unutrašnjost je bogata brojnim kipovima i slikama, od kojih se posebno izdvajaju kipovi svetog Fabjana i Sebastijana čiju su veliku vrijednost restauratori potvrdili 2010. godine. Ova crkva zaslužna je što je Betina jedno od najfotografiranijih mjesta otoka Murtera.