Crkva Gospe Karmelske

Crkva Gospe Karmelske nalazi se u staroj jezgri mjesta

Crkva Gospe Karmelske nalazi se u staroj jezgri mjesta, sagrađena je 1506. godine a rekonstruirana u XVIII. st. u baroknom stilu. Podigla ju je plemenita obitelj Draganić. Na njezinom pročelju nalazi se kip anđela Gabrijela, rad Bonina da Milano. Smatra se da su ovaj Boninov rad i kip Majke Božje koji se nalazi na groblju Sv. Jurja, pripadali kompoziciji Navještenja te se pretpostavlja da su prvotno stajala na stupovima uz zapadni portal šibenske katedrale.