Opekarska peć - arheološko nalazište - Vodice

This is the first discovery of a Roman kiln in Dalmatia

Početkom 2008. zahvaljujući dojavi gospodina Vladimira Roce djelatni­cima Muzeja grada Šibenika o „nekim čudnim ciglama“ koje su se pojavile pri kopanju rupa za mlade masline u njegovu polju, došlo se do senzacionalnog otkrića. Podno starog rakitničkog grada, kod Tri bunara, pronađeni su ostaci rimske opekarske peći koja je služila za proizvodnju dijelova krovne konstrukcije - tegula i kupa kanalica.

Radi se o prvom takvom nalazu u Dalmaciji, iako su već fra Lujo Marun i K. Patsch na prijelazu 19. u 20. stoljeće pisali o pećima kod sela Smrdelji, međutim one nikad poslije nisu ubicirane, a sama jaruga kojom je tekao potok i prostor oko nje s mjestom smještaja peći sada je obrastao gustim raslinjem i gotovo je neprohodno. Stoga rakitnički nalaz ima posebno značenje, a po svojoj je očuvanosti kuriozitet i u okvirima Sredozemlja.