Turistička zajednica Šibensko kninske županije

Dobrodošli u Šibensko-kninsku županiju!

230 kulturnih spomenika UNESCO 11 srednjovjekovnih utvrda 2 nacionalna parka 600 arheoloških lokaliteta