Događaj počinje September 8, 2020 u 00:00, i završava September 8, 2020 u 00:00.