Promenade - klapa Ultima

Događaj se održava na lokaciji ulica Put Luke, Murter. Događaj počinje August 4, 2020 u 21:00.