Pravila ponašanja

Stoga za ovo područje važe posebna pravila ponašanja određena Pravilnikom o unutarnjem redu u NP "Kornati". ULAZNICE Svaki posjetitelj NP "Kornati" mora imati valjanu ulaznicu za svaki dan svog boravka u prostoru parka. Ulaznice se mogu kupiti na recepcijama u Nacionalnom parku "Kornati", ili na prodajnim mjestima na kopnu, izvan granica parka.

ZONE STROGE ZAŠTITE U NP "Kornati" određene su četiri zone stroge zaštite. To su područja oko: • otočića Purara, hridi Klint i Volić • otočića Mrtenjak • otočića Kolobučar • otočića Mali i Veliki Obručan U zone stroge zaštite nije dopušten pristup posjetiteljima.

PLOVIDBA, SIDRENJE I PRIVEZ PLOVILA Osim u zonama stroge zaštite, plovidba je dopuštena na cijelom području NP "Kornati". Sidrenje i noćenje dopušteno je u sljedećim uvalama: Stiniva, Statival, Lupeška, Tomasovac - Suha punta, Šipnate, Lučica, Kravjačica, Strižnja, Vruje, Gujak, Opat, Smokica, Ravni Žakan, Lavsa, Piškera - Vela Panitula, te u uvali Anica na Levrnaci, Podbižanj i Koromašna.

PJEŠAČKE STAZE Cijelo kopneno područje NP "Kornati" u privatnom je vlasništvu. Posjetiteljima je dopušteno pješačenje samo po putevima i stazama posebno označenima za tu namjenu.

KUPANJE I RONJENJE Osim u zonama stroge zaštite, kupanje je dopušteno na cijelom području NP "Kornati". Autonomno ronjenje dopušteno je samo u organiziranim grupama i uz prethodno pribavljenu dozvolu za autonomno ronjenje u NP "Kornati".

OBAVLJANJE DJELATNOSTI U NP "Kornati" dopušteno je obavljanje određenih djelatnosti samo uz prethodno pribavljeno odobrenje za obavljanje djelatnosti koje izdaje Javna ustanova "Nacionalni park Kornati".

ZAŠTITA PRIRODE U NP "Kornati" nije dopušteno oštećivati, brati ili uništavati biljke, niti loviti, uznemiravati, ozljeđivati ili ubijati životinje. Zabranjeno je unošenje alohtonih biljnih i životinjskih vrsta. Nije dopušteno iskorištavanje mineralnih sirovina, mijenjanje krajobraza, ili bilo kakvo iskorištavanje prirodnih resursa ovog područja. Strojevi i/ili alati koji proizvode buku, moraju biti propisno zvučno izolirani. Zabranjeno je svako onečišćavanje kopna, mora, ili zraka. Loženje vatre ili bilo kakva druga uporaba vatre dopuštena je samo u naseljima i na mjestima posebno označenima za tu namjenu. Zabranjeno je unošenje vatrenog oružja i/ili podvodne puške u područje NP "Kornati".