Za našu uslugu naplaćujemo godišnju pretplatu na temelju broja oglasa koje želite da budu objavljeni na našoj web stranici. Ovisno o broju oglasa koje želite da budu objavljeni na našoj web stranici, automatski primjenjujemo i popust na količinu.

Možete izračunati iznos svoje pretplate i vidjeti primjenjeni popust, pomoću kalkulatora pretplate u nastavku.

· Kalkulator pretplate ·


Za 3 oglasa godišnja pretplata bi iznosila 1.530,00 HRK, međutim zbog nedavne situacije sa COVID-19 virusom snizili smo cijene i sada biste plaćali 892,50 HRK godišnje. U ovu cijenu je uračunat popust na količinu u iznosu od 157,50 HRK.

U slučaju da kalkulator poviše ne radi: Godišnja pretplata za jedan oglas iznosi 600,00 HRK, međutim zbog nedavne situacije sa COVID-19 virusom snizili smo cijene i sada biste plaćali 350,00 HRK godišnje. Ovisno o broju oglasa koje uzmete dajemo popust na količinu: za dva oglasa dajemo 10% popusta, za tri oglasa dajemo 15% popusta, a za četiri i više oglasa dajemo 20% popusta.


Direktni kontakt

Posjetitelji vašeg oglasa mogu vas kontaktirati izravno putem više načina komunikacije koje omogučite.

Prioritetna podrška

Nakon prikupljanja, unosimo sve podatke za vaše oglase kako ne biste morali trošiti vrijeme na to.

Dvojezični oglasi

Oglasi su prevedeni na dva jezika, povećavajući vaš doseg kako do domaćih tako i do stranih posjetitelja.

Personalizirana adresa

Svaki oglas dobiva jedinstvenu URL adresu koja se zatim može podijeliti radi izravnog pristupa oglasu.

Reklamiranje

Postoje dvije vrste reklama koje možete objaviti na našoj web stranici:

Obične: Ovo su reklame koji se nasumično prikazuju na gotovo svim stranicama naše web stranice. Trajanje reklame možete odrediti u danima. Cijena po danu iznosi 10,00 HRK, a cijena usluge postavljanja reklame iznosi 100,00 HRK. Kada reklama istekne, moći ćete vidjeti koliko se puta reklama prikazala na našoj web stranici.

Junačke: Ovo su velike reklame koje se prikazuju samo na našoj početnoj stranici. Trajanje reklame možete odrediti u mjesecima. Cijena po mjesecu iznosi 420,00 HRK, a cijena usluge postavljanja reklame iznosi 100,00 HRK. Kada reklama istekne, moći ćete vidjeti koliko se puta reklama prikazala na našoj web stranici.

Kontaktirajte nas