Specijaliziran za izradu web i mobilnih aplikacija

Izrađuje bolje web aplikacije

Pročitajte priču o nastanku Laraveliste te kako je sve počelo.

Priča o nastanku

Laravelista se u početku zvao blog sa tutorijalima o tome kako koristiti Laravel da bi se napravile web aplikacije, ali je ubrzo postao više od toga.

Nakon što je uvidio da potražnja za tutorijala raste, Laravelista je počeo objavljivati profesionalne tutorijale za pretplatu.

Ljudi su vidjeli kako Laravelista zna izrađivati web aplikacije i počeli su slati ponude da dođe raditi na njihovim projektima.

Laravelista je prestao objavljivati tutorijale, pokrenuo svoj obrt i sada radi na novim i zanimljivim Laravel projektima.