Servisi

Škver Ćiro

Brodogradilište raspolaže mobilnom dizalicom kojom može dignuti plovila do 15t i 13m dužine.